DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
návštěvní řád bazénu Viniční-Br
NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD
(bazén Rehabilitace Poliklinika Viniční 235,Brno)
Martina Pešková – plavání dětí ŽABIČKY
Ant. Smutného 752/93A, Střelice u Brna 664 47
tel: 732 727 889
IČ:
 
 
 
Vítáme Vás v plavání dětí ŽABIČKY – Martina Pešková a jsme rádi, že chcete se svými dětmi využít našich služeb.
Provozní řád je vypracován podle „doporučených zásad“ ( vydaných Státním zdravotním ústavem roku 1997) a vyhlášky č. 135/2004, pro pořádání kurzů plavání kojenců a batolat.
Martina Pešková plavání dětí ŽABIČKY se zavazuje v rámci komplexních služeb klientovi zajistit nezávadnost prostředí a vody, odpovídající teplotu, čistotu všech prostor, pomůcek a především kvalifikované vedení.
V bazénku Rehabilitace polikliniky Viniční 235, Brnonavštěvují lekce plavání rodiče s dětmi ve věkovém rozmezí 1 – 6 let.
PROVOZNÍ DOBA : pátek 16 – 19 hod, sobota 8:30 – 17 hod, v případě zájmu i neděle dopoledne.
Rodiče s dětmi mají k dispozici v prostorách Rehabilitace: místo na odložení kočárků, šatnu, sprchy, bazén, kuchyňku a vestibul.
 
Rodiče dítěte byli před zahájením kurzu seznámeni s dodržováním základních předpisů, hygienických zásad a bezpečnostních pravidel, které jsou předpokladem vysoké kvality poskytovaných služeb. Snažíme se, abychom nekladli na naše klienty přehnané požadavky, ale pracujeme s malými dětmi, proto je jejich dodržování naprosto nezbytné. Podpisem přihlášky do plavání dětí ŽABIČKY – Martina Pešková se k tomuto dodržování provozního řádu zavazují.
 
 
 
 
V případě závažného porušení pravidel si vyhrazujeme právo klienta vyloučit bez možnosti náhrady kurzu a vrácení peněz!!!!!!!! 
 
 
 
 
HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY
 
 
 
-          Po vstupu do prostor Polikliniky-Viniční 235, Brnoprosím odkládejte kočárky na vyhrazené místo. Povinností rodičů, kteří si zde kočárky odkládají, je řádně rovnat kočárky za sebe, aby nedošlo k zablokování a každý rodič se bez problémů dostal ke svému kočárku. Za ponechané věci v kočárku a snadno odnímatelné věci, jako např. nákup, fusak, atd. nenese poskytovatel úložného prostoru ani Martina Pešková odpovědnost. Rodiče jsou povinni si tyto věci nosit s sebou do šatny, kde je řádně uzamknou do skříňky.
-          Po vstupu do Rehabilitačního oddělení Polikliniky Viniční 235 se nahlásíte u instruktorky plavání, kde odevzdáte permanentku a nahlásíte účast na danou hodinu kurzu. Vstup rodičů s dětmi do šaten je povolen vždy nejdříve 20 min. před zahájením lekce a rodiče s dětmi šatnu opouští po ukončení lekce bez zbytečného prodlení. Dále se mohou zdržovat v prostorách kuchyňky a vestibulu. Upozorňujeme rodiče, aby nenosili cennosti a peníze do sprch a k bazénu, není zde nikde možnost zmíněné věci zamknout. Pokud potřebujete uhradit kurzovné, odevzdejte peníze hned po příchodu instruktorce, ale nenechávejte je pouze volně v tašce, na věšácích ve sprchách, nebo u bazénu. Své cennosti (např. mobilní telefony, klíče, osobní doklady, atd. ) ceniny, cenné předměty, klenoty si raději uschovejte u instruktora, který je v tu danou chvíli u stolečku na suchu!!! Do šaten prosím vstupujte bez bot Vy i Vaše dítě, které již chodí a nosí boty. Všechny věci si odkládejte do skříňky, kterou si sami můžete vybrat po vstupu do šatny a uzamčete klíčem. Klíček si poté vezměte s sebou k bazénu.
-          V šatně, ve sprchách a u bazénu udržují účastníci kurzu pořádek a čistotu. Zároveň jsou zde rodiče a jejich děti, které již samostatně chodí povinni z bezpečnostních a hygienických důvodů nosit čisté pantofle. Osoba, která jde na bazén s matkou a dítětem, jako doprovod, se musí v šatně rovněž převléci do čistého trička, kraťasů a pokud během probíhající lekce sedí u bazénu, musí si také umýt nohy. Rodiče ani děti nemohou chodit v prostorách bazénu a sprch v civilním oblečení, ve kterém chodí venku na ulici. S matkou a dítětem může jít na bazén, vždy ještě jedna osoba, jako doprovod.
-          Kurzů se nesmějí zúčastnit rodiče nebo děti, kteří mají nějakou infekční nebo kožní chorobu nebo otevřené vnější poranění, krční nebo nosní problémy. Stejně tak nemají do bazénu přístup osoby zahmyzené a pod vlivem návykových látek.
-          Všichni účastníci kurzů se musí sprchovat bez plavek a za použití mýdla před tím, než vstoupí do bazénu. Bude-li někdo přistižen při tom, že toto pravidlo nedodrží, bude vyloučen z kurzu bez nároku na vrácení nevyčerpaného kurzovného!!! Pozor, dlaždice ve sprchách jsou protiskluzné, ale po namočení mohou přesto klouzat. Proto nenechávejte své děti pobíhat v těchto prostorách. Stále držte své děťátko v náruči, nebo za ruku – předejdete tak úrazu! Během lekce ve vodě a během doby trávené v prostorách Rehabilitačního oddělení Poliklinika, Viniční 235 je rodič plně zodpovědný za své dítě.
-          Maminky a tatínci s dlouhými vlasy by je měli mít vyčesané a pevně svázané. Maminky vstupují do bazénu vždy odlíčené! Budou-li rodiče využívat přebalovací stůl a podložky, musí si pod děťátko vždy rozložit vlastní osušku. Na přebalovací podložky a do ohrádky rodiče nepokládají své tašky a autosedačky, které venku a v šatnách dávají na zem. Na přebalovací stůl, podložky a do ohrádky se nesmí dávat děti s botami. Přebalovací stůl slouží hlavně k přebalování miminek, není dovoleno dětem od 1,5 roku skákat na těchto pultech. Své děti starší 1,5 roku si mohou rodiče na tomto pultu osušit atd., ale v žádném případě zde nenechávají své děti skákat!!! Rovněž tak 2,5 leté a starší děti již nepatří do ohrádek, v případě, že ohrádku pro takto staré dítě rodiče použijí, je samozřejmé, že dohlédnou na své dítě, aby se v ní chovalo tak, aby tato ohrádka mohla dále sloužit všem dětem, které ji potřebují!!! Rozbije-li některé z dětí svým skákáním tento pult, či ohrádku, zavazuje se rodič zaplatit vzniklou škodu v plné výši! V prostorách šaten se nesmějí nechávat děti bez plavek.
-          Ještě před tím, než osprchujete své dítě, před vstupem do bazénu, posaďte je na nočník, nebo na záchod. Jde-li dítě, či rodič během lekce na toaletu, je nutné, aby se po té znovu osprchovali v oblasti genitálií, než se opět vrátí do bazénu. Nočníky se po použití musí okamžitě vynést a opláchnout!!! Ihned po opláchnutí nastříkat desinfekcí ve spreji, kterou rodič najde v prostorách sprch na poličce a po chvíli působení znovu opláchnout!!!
 
 
 
-          Do prostor bazénu nevstupujte dříve, než 5 min. před začátkem Vaší hodiny, abyste nerušili probíhající hodinu. Schody vedoucí do bazénu a z bazénu jsou opatřeny protiskluzovým povrchem, ale přesto je nutné, aby rodiče šli po schodech do vody a z vody velmi pomalu a velmi opatrně a drželi stále dítě v náruči, nebo za ruku. Při výstupu z bazénu jsou rodiče povinni přidržovat se zábradlí.
-          V bazénu musí mít děti plavky, které mají přiléhavé gumičky kolem stehen a v pase. Děti do 1,5 roku musí mít pod plavky ještě jednorázovou plenku do vody. V případě, že si tuto plenku zapomenete doma, je možné si ji zakoupit u instruktorky plavání. Volné kalhotky, nebo pouze speciální plenky do vody nejsou povoleny. Rodič, který toto pravidlo nerespektuje, a jehož dítě se „pokaká“ do vody, se zavazuje zaplatit náklady spojené s vyčištěním a znovu napuštěním bazénku!!!!!V případě uvolnění sekretu z nosíku slouží na jeho utření papírové kapesníčky na okraji bazénu v plastové krabičce, dále je zde nádobka, kam rodiče vhazují kapesníčky již použité.
-          Každý by měl řádně umýt mýdlem sebe a obzvláště své dítě i poté, co vyjde z vody. Po každé lekci je nutné plavky řádně vyprat a usušit. Je zakázáno vstupovat do šaten v mokrých plavkách!!! Po každém pobytu ve vodě, doporučujeme ošetřit pokožku olejem, nebo pleťovým krémem. Dále dítěti vyčistit vatičkou uši a nos. Používání vlastních fénů, jen na vlastní nebezpečí.
-          Do prostor šaten, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty za skla a jídlo (konzumování potravin je možné pouze v prostorách k tomu určených – kuchyňka, vestibul). Po opuštění šaten doporučujeme vyčkat alespoň 15 – 30 minut v prostoru určeném na aklimatizaci ( kuchyňka, vestibul - které jsou po celou dobu trvání kurzu přístupné pouze klientům plavání dětí ŽABIČKY - Martina Pešková). V prostorách celé rehabilitace platí přísný zákaz kouření.
-          Za kvalitu vody zodpovídá pronajímatel bazénu, který odebírá pravidelně vzorky vody a zasílá je na rozbor – výsledky těchto rozborů jsou předkládány Martině Peškové – plavání dětí ŽABIČKY k nahlédnutí. V případě znečištění vody v průběhu lekce Martina Pešková – plavání dětí ŽABIČKY bude ihned zastaven provoz a bazén řádně vypuštěn, vyčištěn a opět napuštěn. Martina Pešková – plavání dětí ŽABIČKY má řádně s pronajímatelem bazénu MUDr. Antonín Koukal, spol. s r.o. sepsánu smlouvu, kde jsou dány případné sankce za znečištění bazénu a další provozní záležitosti.
-          Mezi koncem rehabilitací dospělých a začátkem plavání dětí v bazénu je rozmezí 1,5 hodiny, kdy je voda řádně pročištěna a připravena na provoz plavání dětí. Prostory šaten, sprch a bazénu jsou před první lekcí plavání dětí řádně uklizeny úklidovou firmou. V průběhu lekcí a následně po skončení lekcí plavání dětí zajišťuje úklid zmíněných prostor Martina Pešková a její zaměstnanci ( instruktorky lekcí plavání ). V prostorách bazénu je vyhraněna úklidová místnost, kde skladujeme všechny čistící prostředky používané na úklid podlahy u bazénu,sprch a šaten – tato místnost je uzamčena (zde mají přístup pouze instruktorky plavání). Všechny pomůcky na plavání dětí, hračky, přebalovaní stoly, pulty, gumové koberce, nočníky jsou ošetřeny na konci každého provozního dne po poslední lekci plavání dětí dezinfekčním prostředkem ( např. SAVO, CHLORAMIN B ). Řádně vydezinfikované pomůcky na plavání dětí ŽABIČKY jsou uschovány v suché, větratelné a uzamčené „kleci“, která je umístěna v prostorách šatny (kterou v tu danou chvíli nepoužívají děti a rodiče). U bazénu je neustále udržována podlaha, kterou pravidelně stahujeme (aby zde nestála voda a nedošlo k úrazu dětí a rodičů). 
 
 
 
DALŠÍ INFORMACE
 
První 2 – 4 lekce mohou být poznamenány adaptací dítěte na nové prostředí, děti mohou být plačtivé, nesoustředěné, hůře spolupracují. Je nutné s dětmi pracovat trpělivě a klidně. Rovněž je důležité dostavovat se na lekce včas. Klid má vliv na lepší spolupráci dětí při výcviku. V průběhu lekce děti do ničeho nenutíme, nepoužíváme násilí a děti navzájem neporovnáváme. Pokud jdete plavat poprvé a je-li Vaše děťátko začátečník, prosím upozorněte na tuto skutečnost svou instruktorku ve vodě a své dítě rozhodně sami nepotápějte!
 
Po zahájení kurzu se peníze nevracejí a to ani v případě nemoci, dovolené atd…
Řádně omluvené lekce lze po domluvě nahradit, ale pouze souběžně se zaplaceným kurzem.
Tzn., že když si chcete vybrat lekce, ze kterých jste se řádně dopředu omluvili, musíte někdy přijít 2x v týdnu, jednou na svou pravidelnou lekci a jednou na náhradní hodinu. Náhrady Vám u nás budou evidovány po společné domluvě, až do té doby, jakmile budete mít čas na jejich výběr – nejdéle však 1 „školní rok“!!!!
V případě,že si zaplatíte pokračující kurz, a to v případě zaplacení 10-ti lekcí,lze po domluvě s Martinou Peškovou odečíst z ceny ( 2 omluvené lekce ).
 
Omluvit své děťátko z lekce můžete telefonicky na čísle :  732 727 889 , nebo zasláním SMS zprávy, e-mailem nebo zanecháním hlasové zprávy na záznamníku. Omlouvat se tímto způsobem můžete kdykoli – nejpozději však večer před tím, než začíná Vaše hodina!!!!!! Na pozdější omluvy nebude brán zřetel!!!!!
Čím dříve nám dáte vědět, že se nemůžete zúčastnit, tím lépe pro rodiče, kteří shánějí náhradu. Není-li Vaše dítě večer před lekcí zrovna v dobrém stavu, je lepší se hned omluvit. Nečekejte až do rána, jestli se jeho stav zlepší. Jestliže se takto omluvíte a Vašemu dítěti bude ráno dobře, můžete nám zavolat. V případě, že si Vaši lekci nevzal nikdo z náhradníků, můžete přijít.
 
Náhrady za své řádně omluvené lekce si rodiče domlouvají osobně s instruktorkou, která není ve vodě. Když jim tato instruktorka sdělí, že momentálně není nikdo omluvený, a tudíž jim nemůže žádnou náhradu nabídnout, je potřeba, aby se rodiče dotazovali na náhradu i telefonicky v průběhu týdne.
 
Chtějí-li rodiče pokračovat v plavání i v dalším kurzu poté, co jim skončí zaplacený kurz, je nutné, aby se nahlásili a zaplatili vždy dopředu, ještě než jim jejich kurz skončí a to před předposlední lekcí.
Tzn., kdo má kurz na pět lekcí, rezervuje si další kurz ve třetí lekci, kdo má kurz na deset lekcí, rezervuje si další kurz v lekci osmé!!!
 
Do předposlední lekce zrovna probíhajícího kurzu mají rodiče, kteří se kurzu účastní automaticky rezervováno pokračování kurzu v tom samém termínu ve kterém chodí. Nepotvrdí-li však během předposlední lekce, že chtějí pokračovat i v kurzu následujícím (ať už osobně nebo telefonicky), nebude jim již toto místo rezervováno.
 
Během týdne, kdy probíhají poslední lekce kurzu, probíhá současně zápis nových zájemců o plavání, v tomto týdnu Vám již nemůžeme zaručit, že Vám bude rezervován další kurz v termínu, ve kterém chodíte, aniž byste v předposlední lekci potvrdili, že chcete pokračovat. Proto si prosím své místo rezervujte včas.
 
 
 
Chcete-li pokračovat v plavání i v dalším navazujícím kurzu, ale z nějakých důvodů Vám termín, ve kterém momentálně chodíte plavat nevyhovuje, můžete si domluvit přesun na jiný pro Vás a Vaše dítě lepší termín, ale až během týdne, při posledních lekcích právě probíhajícího kurzu. V praxi to znamená, že až přijdete plavat na svou předposlední lekci, chcete-li pokračovat, zaplatíte další kurz ve stejný den a stejnou hodinu, jak chodíte doposud, ale domluvíte se s instruktorkou, že byste měli zájem o jiný termín, zda-li by Vás na něj mohla napsat, jako náhradníky. Pak, až přijdete plavat v následujícím týdnu na svou poslední lekci, se instruktorky zeptáte, zda-li se místo, o které jste projevili zájem uvolnilo a přesun je možné provést. Pokud je momentálně místo o které máte zájem volné, provede instruktorka přesun okamžitě bez toho, abyste museli čekat do poslední lekce svého kurzu.
 
 
PROSÍM POZOR!!!!
 
Porušením, nebo nesplněním některé z povinností stanovených nebo uložených pro provoz umělého koupaliště, můžete spáchat přestupek na úseku zdravotnictví, dle ustan. & 29 z.č. 200/1990 Sb., v platném znění, s možností uložení sankce pokuty až do výše 10 000,-Kč.
Bazének Rehabilitace Viniční 235, Brno-Židenice je před zahájením plavání kojenců řádně vyčištěn vždy 1,5 hodiny před nástupem dětí. Rovněž jsou zde odebírány vzorky vody a odesílány ke kontrole na hygienickou stanici.
Zjistíte-li někde nějaké nedostatky, prosíme Vás, abyste nás na ně upozornili.
Děkujeme Vám, že jste přišli mezi nás a že respektujete a dodržujete všechna výše zmíněná pravidla.
Přejeme Vám příjemný den a budeme se na Vaši návštěvu těšit…….
 
 
                                                                                        Martina Pešková – plavání dětí ŽABIČKY
 
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek