DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
důležité informace

 

 

 

Můžete se nahlásit na intenzivní kurz plavání přes letní prázdniny!

termíny: 19.7.-23.7.

16.8.-20.8. přihlásit se lze již nyní

 

Připravujeme pro Vás nový bazén v Brně kde budeme plavat v bazénu,cvičit,masírovat a plavat s kojenci v klubové vaně  (budeme Vás informovat)

 

POZOR!!!!!!!!!

Podmínkou plavání dětí 0 - 2,5 roku v bazénu je použití našich neoprenových plavek (lze zakoupit u nás)!!!!!!!!

 

 DALŠÍ INFORMACE

 
První 2 – 4 lekce mohou být poznamenány adaptací dítěte na nové prostředí, děti mohou být plačtivé, nesoustředěné, hůře spolupracují. Je nutné s dětmi pracovat trpělivě a klidně. Rovněž je důležité dostavovat se na lekce včas. Klid má vliv na lepší spolupráci dětí při výcviku. V průběhu lekce děti do ničeho nenutíme, nepoužíváme násilí a děti navzájem neporovnáváme. Pokud jdete plavat poprvé a je-li Vaše děťátko začátečník, prosím upozorněte na tuto skutečnost svou instruktorku ve vodě a své dítě rozhodně sami nepotápějte!
 
Po zahájení kurzu se peníze nevracejí a to ani v případě nemoci, dovolené atd…
Řádně omluvené lekce lze po domluvě nahradit.
Tzn., že když si chcete vybrat lekce, ze kterých jste se řádně dopředu omluvili, musíte někdy přijít 2x v týdnu, jednou na svou pravidelnou lekci a jednou na náhradní hodinu. Náhrady Vám u nás budou evidovány po společné domluvě, až do té doby, jakmile budete mít čas na jejich výběr – nejdéle však 1 „školní rok“!!!!
V případě,že si zaplatíte pokračující kurz, a to v případě zaplacení 10-ti lekcí,lze po domluvě s Martinou Peškovou odečíst z ceny ( 1 omluvenou lekci ).
 
Omluvit své děťátko z lekce můžete telefonicky na čísle :  732 727 889 ,nebo zanecháním hlasové zprávy na záznamníku. Omlouvat se tímto způsobem můžete kdykoli – nejpozději však den před tím, než začíná Vaše hodina!!!!!! Na pozdější omluvy nebude brán zřetel!!!!!
Čím dříve nám dáte vědět, že se nemůžete zúčastnit, tím lépe pro rodiče, kteří shánějí náhradu. Není-li Vaše dítě večer před lekcí zrovna v dobrém stavu, je lepší se hned omluvit. Nečekejte až do rána, jestli se jeho stav zlepší. Jestliže se takto omluvíte a Vašemu dítěti bude ráno dobře, můžete nám zavolat. V případě, že si Vaši lekci nevzal nikdo z náhradníků, můžete přijít.
 
Náhrady za své řádně omluvené lekce si rodiče domlouvají osobně s instruktorkou, která není ve vodě. Když jim tato instruktorka sdělí, že momentálně není nikdo omluvený, a tudíž jim nemůže žádnou náhradu nabídnout, je potřeba, aby se rodiče dotazovali na náhradu i telefonicky v průběhu týdne.
 
Chtějí-li rodiče pokračovat v plavání i v dalším kurzu poté, co jim skončí zaplacený kurz, je nutné, aby se nahlásili a zaplatili vždy dopředu, ještě než jim jejich kurz skončí a to před předposlední lekcí.
Tzn., kdo má kurz na pět lekcí, rezervuje si další kurz ve třetí lekci, kdo má kurz na deset lekcí, rezervuje si další kurz v lekci osmé!!!
 
Do předposlední lekce zrovna probíhajícího kurzu mají rodiče, kteří se kurzu účastní automaticky rezervováno pokračování kurzu v tom samém termínu ve kterém chodí. Nepotvrdí-li však během předposlední lekce, že chtějí pokračovat i v kurzu následujícím (ať už osobně nebo telefonicky), nebude jim již toto místo rezervováno.
 
Během týdne, kdy probíhají poslední lekce kurzu, probíhá současně zápis nových zájemců o plavání, v tomto týdnu Vám již nemůžeme zaručit, že Vám bude rezervován další kurz v termínu, ve kterém chodíte, aniž byste v předposlední lekci potvrdili, že chcete pokračovat. Proto si prosím své místo rezervujte včas.
 
 
 
Chcete-li pokračovat v plavání i v dalším navazujícím kurzu, ale z nějakých důvodů Vám termín, ve kterém momentálně chodíte plavat nevyhovuje, můžete si domluvit přesun na jiný pro Vás a Vaše dítě lepší termín, ale až během týdne, při posledních lekcích právě probíhajícího kurzu. V praxi to znamená, že až přijdete plavat na svou předposlední lekci, chcete-li pokračovat, zaplatíte další kurz ve stejný den a stejnou hodinu, jak chodíte doposud, ale domluvíte se s instruktorkou, že byste měli zájem o jiný termín, zda-li by Vás na něj mohla napsat, jako náhradníky. Pak, až přijdete plavat v následujícím týdnu na svou poslední lekci, se instruktorky zeptáte, zda-li se místo, o které jste projevili zájem uvolnilo a přesun je možné provést. Pokud je momentálně místo o které máte zájem volné, provede instruktorka přesun okamžitě bez toho, abyste museli čekat do poslední lekce svého kurzu.
 
 
PROSÍM POZOR!!!!
 
Porušením, nebo nesplněním některé z povinností stanovených nebo uložených pro provoz umělého koupaliště, můžete spáchat přestupek na úseku zdravotnictví, dle ustan. & 29 z.č. 200/1990 Sb., v platném znění, s možností uložení sankce pokuty až do výše 10 000,-Kč.
Bazének Rehabilitace Viniční 235, Brno-Židenice je před zahájením plavání kojenců řádně vyčištěn vždy 1 hodinu před nástupem dětí. Rovněž jsou zde odebírány vzorky vody a odesílány ke kontrole na hygienickou stanici.
Zjistíte-li někde nějaké nedostatky, prosíme Vás, abyste nás na ně upozornili.
Děkujeme Vám, že jste přišli mezi nás a že respektujete a dodržujete všechna výše zmíněná pravidla.
Přejeme Vám příjemný den a budeme se na Vaši návštěvu těšit…….
 
Martina Pešková – plavání dětí ŽABIČKY
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek